Οι πληροφορίες για την σύνθεση της ιστοσελίδας πάρθηκαν από τα βιβλία του Αθανάσιου Δ. Μπιτσάνη "Η Αρχαία Αρήνη (Η Ιστορία της)" έκδοσης 1962 και "Η Σημερινή Αρήνη (πρώην Τσορβατζή)" έκδοσης 1995.Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων ανήκουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρήνης ''Η ΑΡΗΝΗ'', τον οποίο ευχαριστώ για την παραχώρησή.

-"http://www.hellenica.de"
-"http://el.wikipedia.org"
-"http://www.et.gr"
-"http://el.wikiquote.org"
-"http://athens.indymedia.org"
-"http://maps.google.com/"
Ευχαριστούμε το φωτογραφικό κατάστημα Μανουσόπουλος για το φωτογραφικό υλικό που μας παραχώσε για το Φαράγγι Αρήνης.