Η Αρήνη από ψηλά...Τις φωτογραφίες τράβηξε ο συγχωριανός μας Χρήστος Κοπανιτσάνος.
Διάφορες άλλες απο τα παλιά μέχρι και σήμερα...
Τοπία και εικόνες του χωριόυ απο σοκάκια, πέτρινα σπίτια, παλιό ελαιοτριβείο και γειτονιές του χωριού.